Ulice na slovo j, Ada

Janoša Aranja
Janoša Šotija
Janoša Varge
JNA
Jovana Sterije Popovića
Jožefa Halasa
Jožefa Seleša
Jožefa Šotija
Jožefa Španga
Jožefa Varge